Kocioł tłokowy KTJ-JASTAL przeznaczony jest do spalania miału węglowego oraz groszku energetycznego. Wyposażony jest w automatyczny podajnik umożliwiający pracę ciągłą, a także wymienny ruszt żeliwny. Posiada świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” nr 0222 oraz świadectwo zgodności nr EN/106/05 wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.


GWARANCJA NA KOCIOŁ 3 LATA
GWARANCJA NA STEROWNIK I DMUCHAWĘ 2 LATA
MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY RATALNEJ PRZEZ ŻAGIEL


Umożliwia spalanie zarówno groszku jak i miału węglowego różnej jakości.

Okresowa obsługa polegająca na uzupełnianiu paliwa i usuwaniu popiołu z popielnika.

Dodatkowy ruszt żeliwny, który umożliwia palenie w sposób tradycyjny.

Zastosowanie w budynkach mieszkalnych, warsztatach, szkołach, pensjonatach itp.